P. van Tilburg              

 passie voor orchideeën 

P.van Tilburg

Passie voor orchideeen

DSC 5877

De weg welke een cymbidium tak moet afleggen vanaf de kwekerij tot bij de consument in huis kan vrij lang zijn.

 

In 2014 zijn er 2 cellen gebouwd om meerdere soorten cymbidium voor te behandelen. Momenteel worden al de takken behandeld met ethylblokken.Dit gas zorgt voor de remming van ethyleenvorming door de bloemen en zorgt daardoor dat de houdbaarheid verlengd wordt en er geen rode bloemen meer ontstaan.Tevens behandelen we bepaalde perioden de botrytis gevoelige soorten met ECA water. Dit water zorgt voor een behoorlijke doding van botrytis sporen.(Aquaox)

In de vervolg periode kan deze tak aan verschillende invloeden bloot gesteld zijn.

Om optimaal van deze tak te genieten moet u de volgende handelingen doen  

- Haal de fles van de steel en snij deze tak opnieuw aan. 
- Zet deze in lauw water. 
- Zorg er daarna voor dat het water schoon blijft van algen en bacteriën. 
- Zonodig elke 3-4 dagen verversen. 
- Plaats de tak ook niet in direkt zonlicht.

 

Meer info hier