P. van Tilburg              

 passie voor orchideeën 

P.van Tilburg

Passie voor orchideeen

Update 2016

Dit jaar hebben wij ons niet meer verdiept in het stoken van hout omdat de gasprijzen relatief laag zijn. 

In 2016 betaalde we € 19,6 cent en in 2017 gaan wij minder dan 15 cent betalen, ook gezien de huidige houtprijs is het niet interresant om nu hout te gaan stoken. 

Update 2015.

In het najaar van 2014 hebben wij ons weer verdiept in de houtmarkt.Als je de huidige houtprijzen vergelijkt met de gasprijs ligt het omslagpunt van biomassa (gedroogd tot 30% vocht) op € 0,26 en A-hout op € 0,17. Momenteel betalen we ongeveer € 0,23 voor 1m3 gas.Voor ons de reden om de houtketel weer op te starten maar dan wel met A-hout te gaan stoken.Momenteel draait de installatie goed op A-hout.
 

Start houtstook 2009.

Tot 2009 stookten wij uitsluitend met gas om de kassen te verwarmen.
Toen de gasprijzen erg hoog werden hebben wij geïnvesteerd in een houtstook installatie.  alt
Tevens is er een warmtebuffer en de meest moderne computer aangeschaft.De insteek was om behoorlijk te gaan besparen op de gasrekening.Een bijkomend voordeel was dat houtstook CO2
neutraal is en er een behoorlijke subsidie op de investering zat.
Wij zouden 250000m3 gas gaan besparen.Echter de energiemarkt veranderde in 1 jaar volledig.
De gasprijs zakte van € 0,30 naar € 0,16 per m3, terwijl de houtprijs steeg van€ 30,- naar € 50,- per ton.Dit kwam m.n doordat de bouw stil kwam te liggen.De besparing is momenteel zo klein dat dit niet meer opweegt tegen de meer kosten. Vandaar dat de houtinstallatie per 1-1-2011 uit ligt. 

Uiteindelijk is er 1,5 jaar op hout gestookt. De 250.000m³ gas besparing was achteraf te mooi om waar te zijn. Alles was goed doorgerekend, maar er zaten een aantal aannames in de berekening die niet waargemaakt konden worden.  Het grootste negatieve verschil had te maken met het feit dat de capaciteit van de ketel, zoals opgegeven door de ketelleverancier niet klopte. Het type ketel wat wij hebben is een Dantrim 800 met een capaciteit van 800 kW. Deze ketel zou per uur de energie moeten kunnen leveren van 80 m³ gas. In de praktijk haalden we echter maar 75% van de opgegeven capaciteit, dit scheelde al meer dan 60.000 m³ besparing ten opzichte van de oorspronkelijke berekeningen. Ook lukte het niet om langere tijd achter elkaar dezelfde kwaliteit hout te krijgen, waardoor het lastig is om de verbranding optimaal af te stellen. Ook de regelmatige storingen (o.a. vastlopen van de vijzel) en het schoonmaken scheelde branduren. In de oude berekening lag het omslagpunt bij de toenmalige houtprijzen op € 0,15 per m³ gas, nu ligt dat op € 0,20 per m³ gas. Dit getal zullen wij ook hanteren om de keuze te maken om weer hout te gaan stoken.
Wij hebben gestookt op A-hout , (uit de bouw) en op biomassa (uit de bosbouw). A-hout bevat 7-15% vocht en biomassa 35-60% vocht. Dit vochtpercentage is afhankelijk van de  boomsoort , het jaargetijde en de opslag.
Biomassa is goedkoper dan A-hout, er is echter meer restafval en minder energie per ton. Een voorzichtige berekening leert ons dat om de energie te krijgen van 1 m³ gas je 1,8 kg hardhout, 2,7 kg A-hout of 4 kg biomassa moet verbranden. Tevens is het in Zuid-Holland zo dat de as apart moet worden afgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Waar natuurlijk ook een prijskaartje aan hangt.

Eindconclusie:

Achteraf te snel en teveel geïnvesteerd in deze stookinstallatie. Al zijn er vele parameters zoals het vermogen van de installatie en de ontwikkelingen in de gas- als de houtmarkt die op basis van de kennis van toen niet ingeschat konden worden. Het hele project is onder de mei-regeling  gevallen, anders had het niet gekund. De warmtebuffer en de nieuwe computer worden wel gebruikt. Voordeel van deze computer is dat bij het stoken op hout deze houtstook geïntegreerd is op de gasstook. Als er bijvoorbeeld CO2 nodig is gaat de houtketel terugregelen en de gasketel  gaat aan.
Tot 1–1–2013 is het gas vastgelegd a € 0,161/m³. Omslagpunt bij de huidige houtprijzen is ongeveer € 0,20/m³. Als blijkt dat het gas niet voor minder dan € 0,20/m³ ingekocht kan worden zal de houtstook installatie weer aan gaan.